Στέγη Review
Ιούνιος 2015
Επιχειρηματικό Περιβάλλον | Editorial | Ανταγωνιστικότητα | Καινοτομία-Tεχνολογικές Εξελίξεις | Εξωστρέφεια | Αναλύσεις Μελέτες |
Editorial
 
Εξειδικευμένες Τεχνολογικές Aγορές για 8 Τομείς της Ελληνικής Οικονομίας
Ο ΣΕΒ έχει επισημάνει από καιρό την ανάγκη μίας συλλογικής κινητοποίησης για την αλλαγή του αναπτυξιακού προτύπου της χώρας ώστε αυτό να βασίζεται σε σύγχρονες και τεχνολογικά εξελιγμένες επιχειρήσεις.
Καινοτομία-Tεχνολογικές Εξελίξεις
Eπενδυτικές προτάσεις ανέδειξε το Δίκτυο Τεχνολογικής Πληροφόρησης του ΣΕΒ
Ο ΣΕΒ έχει θέσει επανειλημμένα στο δημόσιο διάλογο την ανάγκη κινητοποίησης των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας για τον αναπροσανατολισμό του παραγωγικού δυναμικού της.
Καινοτομία-Tεχνολογικές Εξελίξεις
Πρωτοβουλία ΣΕΒ για την παραγωγικότητα και την Καινοτομία
Οι επιχειρήσεις που εισάγουν καινοτόμες και ευέλικτες μεθόδους οργάνωσης επιβιώνουν και αναπτύσσονται.
Ανθρώπινο Δυναμικό
Συνεισφορά ΣΕΒ στην αναβάθμιση του εργασιακού περιβάλλοντος

Στόχος είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις να καταστούν ανταγωνιστικότερες και παραγωγικότερες.
Διαβάστε ακόμη...
Δράσεις ενίσχυσης του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας προτείνει ο ΣΕΒ: Ανάγκη ταχείας υλοποίησης δράσεων με σκοπό η Ελλάδα να καταστεί εμπορευματικό κέντρο της περιοχής.
 
 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας
Ξενοφώντος 5, 105 57 Αθήνα, Τηλ. 211 5006 181 - Fax 210 3222 929,
website: www.sevstegi.org.gr, email: newsletter@sevstegi.org.gr

Copyright © Στέγη 2016.